Sterven in stijl

Zelfdoding als hobby? Anton van Hooff is gefascineerd door het onderwerp en schreef bij Ambo Anthos Sterven in stijl over de omgang met de dood in de oudheid.

Sterven in stijl

“Al decennia fascineert mij zelfdoding – wel te verstaan als onderwerp van historische mentaliteitsgeschiedenis.” Deze zin uit de inleiding typeert Sterven in stijl perfect. Als oud hoofddocent klassieke geschiedenis aan de Radboud Universiteit beheerst Anton van Hooff het onderwerp als wetenschapper. Aan de andere kant komt uit de fascinatie ook een meer persoonlijke band naar voren. Deze combinatie maakt het werk een interessant en soms intiem overzicht van zelfdoding in de oudheid.

Sterven in stijl is een overzichtswerk waarin Van Hooff in vogelvlucht over zijn onderwerp gaat. Het werk is chronologisch van opzet en de kern loopt van Homerus tot ongeveer het jaar 1000 met een uitweiding tot in de 18e eeuw. Van Hooff geeft een schets van de mentaliteitsgeschiedenis van zelfdoding. Hij maakt daarbij gebruik van een uitgebreide waaier aan bronmateriaal.

Naast de geschreven bronnen gebruikt Van Hoof ook veelvuldig grafschriften. Op een zorgvuldige manier worden ze door Van Hooff geïnterpreteerd en geven ze zo een inkijk in de mentaliteit van de persoon en zijn tijd. Bovendien is te zien hoe er literair gespeeld wordt in de inscripties bijvoorbeeld door verwijzingen naar bekende mythen. Naast de vertalingen van de inscripties zijn er kleurenafbeeldingen van onder andere vazen, graven en beelden om het verhaal te verduidelijken.

Sterven in stijl, de dood van Seneca
Seneca koos voor een stoïcijnse dood nadat hij tot zelfmoord werd gedwongen.

De hoofdstukindeling is grotendeels chronologisch en omvat de godsdienstige, wijsgerige en literaire benaderingen. In ieder hoofdstuk wordt een visie uit de oudheid ten opzichte van de dood en zelfdoding behandeld. Het is een continue zoektocht naar hiernamaals, een leven na de dood. En naar mate de idee sterker wordt dat ziel en lichaam twee entiteiten zijn wordt zelfdoding meer en meer taboe. De titel Sterven in stijl verwijst trouwens naar een van de houdingen ten opzichte van zelfdoding in de oudheid. De dood van Seneca is exemplarisch.

De vijf hoofdstukken gaan grofweg over de klassieke voorstelling van het schimmenrijk, het bewaren van de herinnering, ideeën over het voortbestaan van de ziel, Stoa en epicurisme en het christendom. Echter is ieder hoofdstuk onderverdeeld in een groot aantal kleine thema’s waardoor de gehele inhoud veel breder is.

Persoonlijke noot

Zelfdoding is meer dan een studie voor Van Hooff. In Sterven in stijl komen op verschillende momenten persoonlijke notities van de schrijver naar voren. Bijvoorbeeld wanneer hij beschrijft hoe zijn dochter als kleuter voor het eerst vraagt of hij ook dood gaat. Het onontkoombare einde komt ook terug op het moment dat hij gevraagd wordt om een begrafenistoespraak te houden.

Het werk sluit af met een tweetal appendix waarin Van Hooff ook recente vraagstukken aanpakt. Als eerste geeft hij zijn visie op de wet dat hulp bij zelfdoding strafbaar is en de daad zelf niet. Sterven in stijl draagt hij ook op aan een vriendin die zeker wilde zijn van haar dood en met deze regel te maken kreeg. In de tweede appendix stelt hij de vraag of zelfdoding werkelijk een groot sociaal probleem is. 100.000 zelfdoders per jaar of ruim 16 miljoen mensen die willen leven? Dit sentiment geeft een extra dimensie aan het werk dat naast studie ook kan worden gelezen als een bescheiden pleidooi voor een soepelere omgang met zelfdoding.

Oordeel

Sterven in stijl is een eerste stap in de mentaliteitsgeschiedenis met betrekking tot de dood en zelfmoord in de klassieke oudheid. Verschillende thema’s worden aangestipt en de persoonlijke noot maakt het tot een interessant en fascinerend werk.

Auteur:

Bestellen

Bestellen bij Bol.com Sterven in stijl – Anton van Hooff €22,99
Bestellen
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 9.3/10 (4 votes cast)
Sterven in stijl, 9.3 out of 10 based on 4 ratings

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *