Goden, 150 epigrammen uit de Anthologia Graeca

Patrick Lateur

In 2017 verscheen een nieuw werk van Patrick Lateur. De bekende Vlaming heeft dit keer een mooie bundel gemaakt met vertalingen van 150 epigrammen uit de Anthologia Graeca. Na een korte geschiedenis van het epigram, geeft Latour een bloemlezing over een aantal epigrammen.

Anthologia Graeca
De Anthologia Graeca is een grote verzameling van meer dan vierduizend epigrammen van meer dan driehonderd auteurs, die geschreven zijn tussen 7e eeuw v.Chr. en de 6e eeuw n.Chr. Het is een belangrijk en uitgebreid klassiek werk, een belangrijk deel van de klassieke literatuur. Het geeft een mooie inzage in de Griekse, Romeinse, vroegchristelijke en Byzantijnse cultuur. In de Anthologia Graeca komen meerdere genres aan bod. Gedichten over goden en helden, dichters en filosofen, graf- en wijngedichten, en stichtelijke en erotische epigrammen.
Patrick Lateur heeft zich gefocust op de goddelijke epigrammen, waarvan hij er een aantal in zijn bundel heeft samengebracht en vertaald. In zijn werk zijn zowel de Griekse tekst als zijn vertaling te lezen.

Vertalingen
De bundel is verdeeld in verschillende categorieën. Het eerste gedeelte betreft puntgedichten over de twaalf Olympische goden. Het tweede gedeelte beslaat goden als Pan, Sater en Hades die hij in het hoofdstuk ‘Van Anteros tot Priapos’ heeft gezet. Daaropvolgend behandelt Lateur epigrammen over kleinere goden en mythische wezens. Het laatste stuk maakt een sprong in de tijd en betreft tien vroegchristelijke epigrammen.
Lateur benadrukt in zijn voorwoord het vormprobleem wat het vertalen van antieke poëzie met zich meebrengt. Hoe geef je antieke dicht- en versvorm voor lezers van vandaag adequaat weer? Lateur verantwoordt zijn keuzes door een verschil te maken tussen gelijkaardigheid en gelijkwaardigheid. Zijn benadering levert een mooie en vloeiend Nederlandse vertaling op. De weergave van de Griekse tekst bij de vertaling is een fraaie toevoeging voor de puristen. De vertalingen van Lateur lezen fijn en geven een goed beeld van de originele epigrammen, die recht doen aan de inhoudelijke en stilistische variatie van de originele werken.
Lateur levert met zijn vertalingen een goede bijdrage aan de geschied- en literaire wetenschap. De originele teksten leveren daarbij een mooie meerwaarde aan het geheel. De registers achterin de bundel maken het makkelijk om dingen na te gaan en/of uit te zoeken. Het maakt de bloemlezing zeer toegankelijk en een aanrader voor geïnteresseerden.

Achtergrond
Lateur studeerde klassieke filosofie in Leuven aan de Katholieke Universiteit. In 1991 debuteerde Lateur als auteur met de dichtbundel Catacomben. De jaren erna verschenen meerdere dichtbundels, vertalingen en bloemlezingen. Ook heeft hij voor tal van bladen en tijdschriften geschreven. Eind 2004 is Patrick Lateur opgenomen in de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Voor zijn Illias-vertaling ontving hij in 2013 de Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Letteren – Vertalingen. Voor zijn Odyssee-vertaling ontving hij in 2017 de Homerusprijs van het Nederlands Klassiek Verbond.

Auteur: Nicole Janssen

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
Recensie Goden, 150 epigrammen uit de Anthologia Graeca, 10.0 out of 10 based on 1 rating

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *