ArcheoHotspots

ArcheoHotspots is een nieuw en veelbelovend initiatief in de archeologie. Afgelopen jaar zijn er op verschillende locaties in Nederland, waaronder Amsterdam, ‘s-Hertogenbosch en Eindhoven, hotspots geopend. Het Allard Pierson Museum, AWN Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie en Erfgoed Brabant slaan de handen ineen om de archeologie af te stoffen.

Initiatief ArcheoHotspots

Het doel van de ArcheoHotspots is het verbreden en versterken van het draagvlak voor archeologie in Nederland. Dit wil men enerzijds bereiken door verbindingen te leggen tussen archeologisch onderzoek, uitwerking en resultaten. Anderzijds door archeologie voor iedereen tastbaar en toegankelijk te maken. De hotspots zijn knooppunten van kennis en ontmoetingsplaatsen voor liefhebbers van de archeologie: vrijwilligers en professionals, geïnteresseerden, studenten en scholieren komen hier bij elkaar.

Tijdens een symposium georganiseerd door de Stichting Archeologie en Publiek over de maatschappelijke relevantie van archeologie is het idee ontstaan voor de ArcheoHotspots. Drie punten kwamen naar voren in een sessie over de vraag: Wat wil de burger? Als eerste wil men niet alleen het eindresultaat, zoals een mooie vondst, zien, maar het hele proces van het vak. Ten tweede wordt archeologie levendiger door het tastbaar te maken. En als laatste is participatie een belangrijke aantrekkingsfactor. Hieruit komt de strategie van de Hotspot voort en hun opzet als een platform voor een structureel netwerk. De doelen zijn meer toegankelijkheid en zichtbaarheid van het opgravingsproces en erfgoed, verbinding tussen geïnteresseerden en creatie van maatschappelijk draagvlak voor archeologisch erfgoed.

ArcheoCommunity, ArcheoLab, ArcheoScope

ArcheoHotspots Allard Pierson MuseumDe hotspots bestaan uit drie onderdelen: een ArcheoCommunity, een ArcheoLab en een ArcheoScope. Ieder onderdeel vervult een rol in het samenbrengen van mensen.

De ArcheoCommunity is gericht op het online verbinden. Zoals ArcheoHotspots zelf aangeeft is een de archeologie een versnipperd veld en is men weinig online actief. Volop mogelijkheden dus. Denk bijvoorbeeld aan Skypesessies met archeologen in Egypte. Het twitteraccount is een aanrader vol berichten over de archeologie. Er verschijnen updates van archeologen uit de wereld en ook eigen initiatieven zijn te volgen.

Het ArcheoLab is de werkplaats van de archeoloog en toegankelijk voor iedereen. Bezoekers kunnen binnen lopen om bijvoorbeeld te helpen met het verwerken of restaureren van de vondsten. Ook treffen vrijwilligers elkaar hier en initiëren projecten vanuit het ArcheoLab.

Als laatste is er de ArcheoScope, een interactieve kaart van vondsten en opgravingen. Via de social media kunnen updates worden toegevoegd aan de kaart. Ook kan men reageren op projecten. Zo is de ArcheoScope een aanvulling op de bestaande Erfgoedthesaurus van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Veel binnen de archeologie gebeurt achter de deuren. Wie een ArcheoHotpot binnenloopt loopt regelrecht deze wereld binnen. Vondsten kunnen worden voorgelegd aan de archeologen. Er kan worden geholpen met het onderzoek, bijvoorbeeld door het zoeken van botanische resten uit verkoolde resten. Bovendien is het gratis en hoeft er geen afspraak gemaakt te worden.

Auteur: Mark Loeffen

Verder kijken en lezen:

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 9.2/10 (5 votes cast)
ArcheoHotspots, 9.2 out of 10 based on 5 ratings

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *